lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Energi

När tåget har dragits upp för uppdraget fortsätter det runt hela banan i ett växelspel mellan lägesenergi och rörelseenergi.

I norra delen av Balder kommer tåget förbi tre gånger, lite lägre varje gång. Tag tiden på tåget och undersök hur mycket energi som har gått förlorad. Genom att räkna balkarna mellan spåren kan man uppskatta höjdsskillnaden - det är 2.5m mellan balkarna.

Upprepa mätningarna några gånger och fyll t.ex. i tabellen nedan. Man kan uttrycka energin (potentiell + kinetisk) som en motsvarande höjd, dvs E/mg = (v2/2g + H). 

PassageH(m)t (s) t (s)t (s)Medelvärdev (m/s) v2/2g (v2/2g + H)
Högsta
Mellan
Lägsta0

Energiförlust per meter spår

Titta på fotot över hela banan och uppskatta hur långt tåget har åkt varje "varv". (Hela banan är 1070m - hur många varv blir det?)

Hur mycket energi har gått förlorad varje varv?

Kan du uttrycka energiförlusten som höjdförlust för varje meter spår eller per 100 m spår? (Detta blir också ett mått på friktionstalet.)

Grafen visar en mätning av hur höjden varierar under en tur i Balder.