lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Stora krönet i Balder

En inbyggd kastbana

Titta på bilden av krönet i Balder. Ser du hur det liknar en kastbana? Under ett kast påverkas bollen bara av tyngdkraften medan den är i luften. På samma sätt kommer de som åker i tåget att känna sig som om de svävar om tåget har lagom hastighet. Hur länge kan man vara tyngdlös i Balder och hur fort måste tåget åka över högsta punkten?

Rutmönstret ger Balder ett eget koordinatsystem. Avståndet mellan de horisontella balkarna är ca 250 cm medan avståndet mellan vertikala balkar är 275 cm. Använd bilden för att uppskatta hur hög den del av spåret är som liknar en kastbana. Hur långt åker tåget horisontellt samtidigt som det åker upp och ned över krönet?

Bilden nedan visar hur "g-kraften" varierar medan man åker över krönet om man sitter i mitten av tåget (rad 8). I den nedersta bilden är koordinatsystemet inlagt. Stämmer dina beräkningar med grafen?

Hur tror du att grafen kommer att förändras om man sitter långt fram eller långt bak? (Se en jämförelse)

YouTube-kanalen Theme Park Science har en film där man diskuterar krafter över krön i en annan berg- och dalbana

Se också "Luuk tar reda på"  (var det pirrar mest) från Fråga Lund 25 september 2018 (vid ca 34:40).