lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Höjdskräcken: Instruktioner för fysikdag

Materiallista

 • Vattenflaska
 • Vattenmuggar
 • Uppgiftsblad, utskrivet
 • Grafer över Accelerometerdata.
 • Ett litet hålslag med figurhål för elevernas blad - om de vill ha "kvitto" på att de åkt och diskuterat.

Vattenmuggar vid ingång och utgång

Vattenmuggar + vattenflaska

Glöm inte att prova experimentet själva så att ni kan diskutera med eleverna!

Vid ingången: Stå utanför spärren.

 • Erbjud vattenmugg till dem som står närmast i tur att åka (och alltså har passerat spärren)
 • Fyll 0.5 cm vatten i varje mugg. Det kan räcka med en vattenmugg som på varje sida (dvs 4 st).
 • Personen med vattenmugg bör sitta i mitten (och kanske inte hålla muggen under hakan).
 • De måste lova att hålla stadigt i muggen. Bäst är att låta handen med muggen vila på bygeln.
 • De måste också lova att inte slänga muggen utan lämna den vid utgången.
 • Fråga vad de tror kommer att hända med vattnet under turens olika delar.
 • (Uppmuntra dem INTE att ha vattnet kvar - det tar uppmärksamhet från det de bör observera)

Ibland kan det hända att en flera elever i sträck inte vill ta med sig något. Ett förslag är att då hoppa över några elever i kön innan man börjar fråga igen. Om man har sett många i streck säga nej kan det vara svårt att själv göra annorlunda). Det kan också vara bra att någon av er som bemannar stationen tar med en mugg och provar själv som demonstration.

(Slinky: Jag är lite tveksam till slinky - risken är att den som åker tittar ner på den, det är inte så bra för nacken! Vi delar inte ut några. Om någon har med sig - påminn dem om att verkligen luta huvudet bakåt i nackstödet - slinkyn är bäst för dem som står bredvid och tittar på.)

Elektronik

Måste förvaras i speciell mätväst eller stängd ficka om de har med sig. Kolla detta!

HÖJDSKRÄCKEN: Vid utgången:

Samla ihop muggarna. Be dem beskriva vad som hände. Klipp eventuellt ett litet märke i deras blad.
Då och då - gå tillbaka med en hög muggar till ingången.

HÖJDSKRÄCKEN: Accelerometerblad

Mapp med accelerometerdata.

Strax intill Höjdskräcken finns en ganska lugn plats, mellan utgång och ingång.

Diskutera vad man ser i data. Ha en slinky till hands för att demonstrera "g-kraft" och hur man kan mäta det. Du kan också ladda ner en accelerometerapp (SensorLog för iOS eller Physics Toolbox Suite för Android) på mobiltelefonen.

 • 0g svarar mot fritt fall (dvs när accelerationen a=g)
 • 1g är när vi står på marken
 • 2g: Då är accelerationen uppåt 1g osv.
 • -1g är när man accelererar nedåt med 2g.

Diskutera t.ex.:

 • När är farten som störst? Minst?
 • Var känner man sig som tyngst? Lättast?
 • Var är accelerationen som störst.

Efteråt:

Töm vattenflaskor och muggar. Packa ihop dem och stoppa dem i plastpåsen som ska finnas inne i väskan. Lämna tillbaka.