lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Kanonen I

Kanonen, som invigdes 2005, är en ovanlig berg- och dalbana, som först får kinetisk energi, genom utskjutningen. Det är en kort tur. Spårlängden är bara 440 m. Tågets längd är 9.784 m. Tågets massa, inklusive släden som accelererar det, är 8 ton.

  • Hur stor rörelseenergi har tåget efter utskjutningen "från 0 till 70 km/h på 2 sekunder". 
  • Hur stor effekt krävs  för att accelerera tåget Hur många hästkrafter svarar det mot.
  • Eftersom arbete, är kraft*sträcka, W=F . s, kan effekten uttryckas som kraft*hastighet, P = F .v. Effekten är alltså högre i slutet. Hur mycket större än medeleffekten?
  • Hur stor acceleration krävs för att uppnå farten 70 km/h på två sekunder?
  • Hur lång sträcka färdas man under dessa två sekunder?
  • Hur högt kan tåget gå (utan att extra energi tillförs) över en punkt där det har farten 70km/h?
  • Gör en graf över acceleration, fart och sträcka om man antar att accelerationen är konstant under utskjutningen.
  • Hur skiljer sig den grafen från uppmätta data?