lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Spin Rock

 • Motoriserad gunga med roterande bottenparti
 • Antalet sittplatser: 24 (6 soffor med vardera 4 platser)
 • Rotation: 12 varv/minut
 • Avstånd till rotationsaxeln, c:a 13m
 • Största utslagsvinkel 115°
 • Bildsekvens

Uppgifter före besöket

 • Spin Rock är som en stor pendel. Hur lång tid kan man då förvänta sig att det skall ta för Spin Rock att gunga fram och tillbaka (dvs hur lång är en period)?
 • Hur snabbt passerar Spin Rock nedersta punkten? (Använd radie och vinkel för att uppskatta höjdskillnaden)
 • Hur stor blir centripetalaccelerationen längst ned?
 • Vilka krafter verkar på den som åker i högsta punkten? Längst ned? Rita frikroppsdiagram och försök rita alla krafter i samma skala.

Mätningar på Liseberg

 • Tag tiden på svängningarna och jämför med det beräknade värdet.
 • Troligen upptäcker du att den verkliga svängningstiden är lite längre. Spin Rock är inte en "matematisk pendel" - Hur skiljer den sig?
 • Spelar vinkeln någon roll? Är svängningstiden annorlunda i början? Mät och undersök! Använd t.ex. mobiltelefonens stoppur, gärna med mellantider. Notera vinkeln t.ex. genom att rita. Alternativt kan man filma rörelsen och analysera rörelsen på filmen.
Vinkel  t (s) Δt (s)   T(s)