lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Uppskjutet

Grafen visar "g-kraften" under en tur med Uppskjutet. I detta fall blir det vertikalkomponenten av (a-g)/g). Data (tid i sekunder och "g-kraft") finns på filen http://physics.gu.se/LISEBERG/accel/uppdata som kan läsas in i matlab eller kalkylprogram.

Några undersökningarna kan göras före besöket, t.ex.

  • Hur stor är accelerationen vid starten?
  • Efter högsta punkten faller man fritt. Hur länge? Vilken fart kommer man upp i?
  • Vid vilka tidpunkter har farten maximum? Är farten 0 någon gång?
  • Utnyttja grafen för att göra en skiss över hastighet och höjd som funktion av tiden och markera de olika momenten.
  • Prova också numerisk integration redan före besöket. Ta med data till parken för att jämföra med era observationer nedan. Under besöket kan ni också (frivilligt) ta upp egna mätdata att analysera efteråt.
    (Observera att Uppskjutet ofta öppnar 1-2 timmar efter att parken öppnar!)

På plats kan ni, förutom att åka och känna krafterna på kroppen, observera attraktionen. Ser du att var femte tvärbalk är kraftigare? Varje "box" med fem rutor är 12 meter hög. Detta kan du utnyttja för att uppskatta hur högt man kommer vid varje studs: Notera hur många "boxar" den passerar och antalet "smårutor" extra. Jämför med numeriska resultat.

På en fysikdag kan det hända att du kan få möjlighet att ta med en mugg med lite vatten upp i Uppskjutet. Vad tror du kommer att hända med vattnet?