lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Krafter på den som åker

Siffrorna i grafen hänvisar till elementen på bloggbilden.

Accelerometerdata från första vagnen

Bilden visar data från en WDSS-accelerometer som fick åka med ett Helix-tåg under provkörning 15 april.

Den övre grafen visar g-kraft i "vertikal" led. Vertikal räknas i förhållande till den som åker, dvs rakt upp från sätet (även om "upp" pekar horisontellt eller nedåt, sett från marken). Den röda grafen bakom visar den totala g-kraften på den som åker -den skiljer sig i första hand under accelerationszoner och inbromsning - och förstås i heartline roll. 

Accelerometern låg på högra sätet i första raden, och tåget var annars tomt. Detta innebär att tåget förlorar lite mer fart under turen än ett tyngre tåg, och att t.ex. g-kraften i Helix' helix, strax före andra accelerationszonen, är lägre än de förväntade 4.3g. Största kraften under denna tur var strax efter den inverterade Top Hat.

Den nedre gröna grafen visar en höjdkurva som också mätts upp av WDSS-sensorn - men egentligen mäter den lufttryck, så data kan vara lite försenade ibland, och påverkas också av tågets fart (högre fart ger lägre tryck och ser ut som högre höjd).

Vad är g-kraft?

Jag har gjort en liten sida för klasser som arbetar med Liseberg i fysiken:
http://physics.gu.se/LISEBERG/L/g-kraft.html