lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Pretzel-loop

Pretzel-loopen är en upp- och nedvänd loop. Man kommer nerifrån höger in i kringlan, åker ned på vänster sida och upp igen på höger sida. Över den vänstra toppen går ett 13. 87m långt spårsegment (57-58). Spårsegmentet längst ned i dalen är 8.12 m lång och spårsegmentet över den andra (högra) toppen är 11.14 m. (Se också sidan med film av Pretzel-loopen sedd uppifrån)

Med hjälp av spårens längd och ändring i vinkel kan man beräkna krökningsradie i de olika punkterna. Farten kan uppskattas från höjden om man vet att tåget strax innan lämnat den första utskjutningen på 36.7 m höjd med en fart 21.3 m/s.

Använd dina uppskattade värden för krökningsradie och fart för att uppskatta kraften på den som åker högst upp och längst ned i kringlan.