lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Hissningen

Pirrigt i magen eller mycket tyngre än vanligt?

I Hissningen får du uppleva både pirr i magen och att vara mer än dubbelt så tung som vanligt. Snabbt och långsamt, högt och lågt, tungt och lätt - men i vilka lägen?

Börja med att se en film över rörelsen eller fundera medan du står i kö:

  • När under turen känner man sig som lättast?
  • När under turen känner man sig som tyngst?
  • Hur högt åker man? (Tornet har en egen längdskala, varje röd eller vit del är 1.10 m hög.)

Upptäcka på plats

På plats kanske du också kan ta en kort slinky till hjälp. Fråga snällt!

Trä slinkyns gummiband över långfingret och kliv upp. Håll handen sträckt så stilla du kan och se vad som händer. Låt gärna någon på marken eller den som sitter bredvid dig hjälpa dig att observera slinkyn, när du åker.

  • Hur lång är slinkyn på väg upp i början av turen
  • Hur lång är slinkyn när du vänder högst upp?
  • Hur lång är slinkyn när du vänder längst ned?
  • Hur lång är slinkyn när du är på väg ned?
  • Hur lång är slinkyn när du är på väg upp?

(Film med slinky i systerattraktionen Stjernetårnet på Tivoli)

Hur många g?

Hissningen från Zierer kallas Familienfreifallturn - även om man inte faller alldeles fritt. Grafen visar variationen i hur många "g" man upplever under  åkturen. Fritt fall är "noll g", men redan när kraften minskar till ungefär en halv g brukar det upplevas som "pirr i magen"

Om du har en SmartPhone kan du själv mäta: Läs mer om datainsamling med telefonen!

  • Kan du lista ut vad de olika topparna svarar mot?
  • Titta på turen: Vad händer i mitten? Hur syns det i grafen?

Du kan också titta på grafen över acceleration, hastighet och höjd under 2 av de första studsarna. 

Undersök vidare relationen mellan rörelse och kraft.

Läs mer i artikeln " Up and down, light and heavy, fast and slow - but where? Physics Education, 54 2 025017

 

Hissningens systerattraktion på Gröna Lund heter Lyktan.