lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Kristallsalongen

Kort och tjock - eller lång och smal. Korta ben och lång hals - eller ett litet tjockt huvud. I Kristallsalongen väljer du själv. Titta på speglarnas form och försök lista ut vilka speglar som t.ex. gör dig kortare eller längre! Vilka gör dig smalare eller tjockare?

  • Hur ser bilden ut i en konvex spegel, där ytan buktar utåt?
  • Hur blir bilden i en konkav spegel där ytan böjer inåt
  • Spelar det någon roll hur långt bort man är?
  • Kan du för någon spegel hitta en punkt där bilden ändras från att vara upp och ned till att vara rättvänd när du går fram mot spegeln?
  • Var vänder bilden när du går närmare?
  • Var försvinner bilden?
  • Rita strålgångar för ett par olika spegelytor. Ser du att speglarna ibland är böjda kring en horisontell och ibland kring en vertikal axel. Hur påverkar det bilden?

Efter en stund kommer man fram till en glaslabyrint. Kan man hitta ut genom att varje gång välja att gå till höger? Eller genom att varje gång gå till vänster? Prova!