lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Lisebergbanans Helix

Lisebergbanan - Lägsta punkten, sista snurren

Strax före bromsen (bakom Tyrolen) ligger Lisebergbanans lägsta punkt, 19.5 m, något lägre än stationen. Högsta punkten är 65m. Tåget har då gått totalt 1022.6m. Detta svarar mot 930m efter högsta punkten.

Hur fort skulle tåget ha gått om det inte hade förlorat någon energi på vägen? 
Om högsta farten i stället 80 km/h, hur mycket energi har gått förlorad per meter spår. (Uttryck som en höjdförlust, dvs ΔE/mg.)

  • Om Lisebergsbanan är igång kan du prova att mäta tiden det tar för tåget att passera en punkt intill Tyrolen vid första resp. andra passagen.

Om du vill göra fler beräkningar kan du använda tabellen nedan som visar  du höjd, sträcka, vinklar (framåt/bakåt, resp sidled) och krökningsradier, horisontellt (R) och vertikalt (r).

Vilken fart skulle tåget behöva ha för att kraften i den lägsta punkten skulle vara vinkelrät mot spåret?

Stolpe H (m) S(m) a ( o) b ( o) R(m) r(m)  
136 32.2 974 1.32 -43.4 20.0 25.0 Högsta punkten
137 30.6 981 21.17 -57.7 13.5 30.0 På väg in i sista snurren
138 26.6 990 26.05 -58.3 13.5 -70
143 19.5 1022 -0.44 -56.5 14.5 -70 Lägsta punkt
150 28,3 1068 -0.00 -53,9 13.0 50 Krön, rakt under 136
154 24.0 1094 -1.75 -52.4 13 -50 Sista dalen före bromsen
157 27.0 1109 -13.10 -28.5 25 25  
158 28.0 1118 2.00 0.00 - - Sista stolpen före bromsen