lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Lisebergbanan - uppdrag

I Lisebergbanans "uppdrag" åker man med konstant hastighet uppför en 30° uppförsbacke - liksom i rulltrappan upp mot Helix-stationen. Eftersom man åker med konstant hastighet måste alla krafter på din kropp ta ut varandra. Fundera först och diskutera

  • Vilken/vilka krafter verkar på din kropp, utöver tyngdkraften?
  • Varför känns det annorlunda i Lisebergbanans uppdrag?

Diskutera också

  • Vilka krafter verkar på tåget medan det åker uppför backen med konstant hastighet?

Bilden visar hur höjden varierar under en tur i Lisebergbanan. (Höjden är mätt med hjälp av barometern i en WDSS.)

  • Hur lång tid tar det att nå högsta punkten?
  • Hur långt är spåret under uppdraget, där spåret lutar 30° och höjdskillnaden är 45m? (Tänk på att en 30-60-90° triangel är en halv liksidig triangel.)
  • Vilken fart har tåget under uppdraget? 
  • Åker man snabbare eller långsammare än i rulltrappan? Hur många gånger snabbare/långsammare?

Kraft på kroppen under uppdraget

Kraften från tåget på den som åker måste motverka tyngdkraften. Sätet trycker rakt upp från sätet, vilket blir en kraft snett uppåt och bakåt i bilden (Nz), samtidigt som ryggstödet trycker dig snett uppåt och framåt (Nx).

För att analysera påverkan på kroppen brukar man dela upp krafter i ett koordinatsystem som hänger ihop med kroppen, där x-axeln pekar rakt framåt (i ditt koordinatsystem) och z-axeln utmed ryggraden, som i bilden till höger.

Kan du komma på andra situationer där ryggstödet trycker dig framåt, t.ex. när du åker buss eller kör radiobil