lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Arbetsblad, hjul med 100 nummer

Undersök:

 Välj något av lyckohjulen i parken. 

Vilket hjul har du valt?   _________ 

  • Hur många olika tal finns på hjulet? ___ 
  • Välj 5 "brickor" (med vardera 5 nummer) att "spela" på - ringa in i tabellen nedan (du behöver förstås inte spela för att göra uppgiften)
  • Hur stor sannolikhet är det att någon av dina brickor skall få en vinst under 1 spel?
  • Hur stor sannolikhet är det att någon av dina brickor skall få en vinst under 5 spel?
  • Under 20 spel?
  • Observera spelet minst 5 gånger. Skriv in de tal som vinner på rätt rad. 

 

Tillbaka i klassrummet

Tillsammans i klassen kan ni sedan räkna ihop antal vinster för de olika brickorna och jämföra med vad ni förväntat er.

Bricka"Vinst"Antal vinster
1-5
6-10
11-15
16-20
21-25
26-30
31-35
36-40
41-45
46-50
51-55
56-60
61-65
66-70
71-75
76-80
81-85
86-90
91-95
96-100