lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Radiobilarna

 • Antalet bilar: 32 stycken
 • Antalet sittplatser per bil: 2 stycken
 • Bilens massa: 205 kg
 • Fart: c:a 7 km/h

Radiobilarna är en klassiker på Liseberg och har funnits sedan 1927. Det sjunde och senaste bilbytet skedde 2010.

Åk, känn efter och undersök

Teckningarna i figuren till höger visar radiobilar precis före tre olika kollisioner: Frontalkrock, påkörning bakifrån och påkörning från sidan. Cirkeln i varje bil representerar förarens läge.

 • Rita en pil från varje cirkel för att visa i vilken riktning föraren kastas i kollisionen.
 • Förklara med ord vad som händer.
 • Vilka krafter verkar på dig de båda förarna i de olika situationerna?

Läs om hur Radiobilar fungerar.

Fundera vidare


Hur känns det i din egen kropp när ...

 1. bilen startar ? 
 2. du kör rakt in i en annan bil? 
 3. du blir påkörd bakifrån? 
 4. bilen stannar?

Vilka krafter från bilen verkar på dig i de olika situationerna?

Fler klurigheter

 1. När blir blir smällen hårdast?
  • När du kör in i en annan bil bakifrån? 
  • När du kör in i en annan bil från sidan? 
  • I en frontalkollision?  
 2. Hur påverkas kollisionerna av den gummiring som finns runt varje bil gör att bilarna? Den gör naturligtvis kollisionen mjukare, men gör den också så att bilarna
  1. studsar isär ?
  2. fastnar i varandra?
 3. Beskriv varje kollision i figuren och utnyttja begreppet rörelsemängd
 4. Om du blundar (någon annan kör!), kan du då känna när bilen svänger? Kan du avgöra åt vilket håll du svänger? Hur?

Fortsätt att diskutera de olika situationerna utgående från Newtons lagar och läs om Tröghet.