lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Tempus

Tempus - ett visuellt pussel. Nyhet 2022

Den spektakulära attraktionen Tempus från Zamperla öppnade 2022, som en del av det nya temaområdet Luna Park. Enligt databladet för NebulaZ  roterar armarna 14 varv per minut, och de som åker rör sig i en cirkel i ett vertikalplan "and the riders catch air as they fly over the top of the ride". 

Klicka på bilden för att se en film över rörelsen från premiären2022.

  1. Vilken period har rörelsen?
  2. Vilken vinkelhastighet?
  3. Hur stor radie behöver attraktionen ha för att man ska bli tyngdlös högst upp?
  4. Hur kommer en accelerometergraf att se ut? 

En film från september 2022

 

Lufttryck

Grafen visar hur lufttrycket varierar under en tur i Tempus. Trycket är uppmätt med telefonens sensor med användning av appen Phyphox - Physics Phone Experiments. (Klicka på grafen för att få den större)

Variationerna ger ett mått på variationerna i höjd.

  1. Kan du använda tryckskillnaden för att uppskatta radien i cirkeln man rör sig?
  2. Vad kan det finnas för skäl till att det tryckskillnaden verkar vara lägre i ena rotationsriktningen?

Enligt accelerometerdata är centripetalaccelerationen ca 0,7g. Kombinera detta med perioden för att uppskatta rotationsradien. Jämför med ditt värde baserat på tryckskillnaden (använd ρ≈1.3 kg/m3).

(Telefonen låg i en stängd ficka, och kontrollerades av attraktionsvärd!)