lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Uppswinget

Uppswinget är en stor gunga där man gungar upp till 120 grader och kommer 30 m över utgångshöjden, enligt uppgifter från Liseberg, som också anger att man 10 gånger under turen kommer upp i maxfarten 80 km/h.

 • Var under åkturen kommer man att känna sig tyngst? Lättast?
 • Använd värdena för höjd och vinkel för att beräkna längden av pendeln.
 • Vilken period har en pendel med denna längd ? (Dvs hur lång tid tar det att gunga fram och tillbaka en gång?) Du kommer väl ihåg att "sekundpendeln", som har en halvperiod på 1 sekund är ungefär 1m lång!
 • Hur lång tid tar hela turen om man ska åka 10 halvperioder?
 • Vilken fart kommer man upp i om man faller fritt i 30m?
 • Vilka skäl kan det finnas om farten blir något lägre i gungan?
 • De krafter som verkar på den som gungar är dels tyngdkraften och dels kraften från gungan. Hur stor är kraften från gungan i olika lägen?
  • I högsta punkten är hastigheten 0 (noll). Det finns inte någon centripetalacceleration utan accelerationen är bara i tangentens riktning. Hur stor blir denna acceleration? Hur stor är kraften från gungan?
  • I lägsta punkten utövar gungan en kraft uppåt för att dels motverka tyngdkraften, mg, och dels ändra rörelsens riktning, centripetalkraften, mv2/r. (Gungan påverkas dessutom av en kraft framåt för att få mer fart.) Hur stor blir den uppåtriktade kraften på den som åker?
  • Kommer man att uppleva "negativa g" under denna tur? Var?
  • Hur många g kommer man att uppleva som mest?
 • Vad kommer en accelerometer att visa? Jämför med tidigare uppmätta data eller ta upp egna.
 • På Liseberg: Tag fram mobiltelefonens stoppur och mät tiden för några halvperioder. Stämmer den med din uppskattning baserad på pendellängden? Är alla halvperioder lika långa?