lu.se

Nationellt resurscentrum för fysik

Institutionen för Fysik, Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Fysikdag på Liseberg

Tid: 18 september 2020, 14- ? (Parken stänger kl 23)

Program: 14-15: Introduktion i Lisebergsteatern: Robert Arvidsson och Daniel Lindberg, Liseberg, Ann-Marie Pendrill, Nationellt resurscentrum för fysik. 

15:00 Attraktionerna öppnar. Experiment i Hissningen, Kaffekoppen, Slänggungan, AtmosFear, Blomsterkarusellen m.fl. Mätningar med elektronik kan utföras även i andra attraktioner (mätväst eller stängd ficka)

Pris: 245 kr/elev, upp till 3 lärare per klass går gratis. Alla får åkpass. Lisebergsteatern rymmer 500 personer men det går bra för fler klasser att anmäla sig för att komma in när parken öppnar för allmänheten.

Anmälan och frågor till resurscentrum@fysik.lu.se, ämnesrad "Fysikdag på Liseberg", gärna före midsommar.

Definitiv biljettbeställning genom Liseberg senast 1 september 2020.

Gruppindelning

Se också förslag på gruppindelning av uppgifter till olika attraktioner. Attraktionerna är kombinerade för att illustrera några olika principer: Endimensionell rörelse, energiomvandlingar, och krafter i flera riktningar. (För att det inte ska bli för mycket köer är det viktigt att inte alla elever gör precis samma uppgifter. Välj några grupper som passar - eller skapa egna kombinationer som passar just din klass).

Välkomna önskar

Liseberg i samarbete med Nationellt resurscentrum för fysik