lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Fysikdag 2024

Fördelning av attraktioner att börja med

För att inte alla ska trängas på samma plats tänkte vi fördela startattraktionerna, med alla mellanstadieklasser uppe i Luna Park och Högstadieklasser vid Kaffekoppen och Hissningen. Ett par gymnasieklasser kan börja i Luna Park, men först fokusera på Aerospin och/eller Tempus, medan andra klasser börja på andra platser enligt instruktionerna nedan.

Mellanstadium (åk 5-6)

Starta uppe i LunaPark, fram till ca 15:30. 

Prova experiment i Blomsterkarusellen (se till att några elever har med sig egna "gosedjurslod") elever som vill kan också hinna åka Luna, Tempus och/eller Turbo och fundera över hur det känns under olika delar av turen och be dem beskriva det när de kommer tillbaka. Någon lärare per klass kan sitta i sofforna mellan Tempus och Blomsterkarusellen (nr 11-12 på bladet med soffor i Luna Park). Till Luna finns det "Virtuell kö". 

Passa på att visa eleverna (åtminstone någon i varje grupp) hur de kan använda appen Physics Toolbox Play för att mäta lufttryck och be dem notera trycket innan de fortsätter vidare till Lisebergshjulet eller tar rulltrappan ned till Slänggungan (vid nr 10), där de har möjlighet att åka med vattenmugg.  Kanske vill ni sedan samlas nere vid Hissningen och/eller platsen mellan Kaffekoppen och Bushållplatsen (se blad 1 med platser).

Läs mer om hur man kan förbereda besöket och genomföra och följa upp de olika undersökningarna i häftet. Se också sidorna för de olika attraktionerna.

Högstadium: Börja i Kaninlandet, 15 - ca 15.40

Om ni vill samla klassen någonstans föreslår vi någon av platserna 4-8 (meddela vilken ni väljer, så att inte alla skolor hamnar på samma plats).

Åk 7-8: Börja vid Bushållplatsen + Kaffekoppen (åk 7-8) (bild 1-3). Använd gärna också Lilla Lots och kanske Rabalder. Fortsätt sedan till Hissningen, och därifrån till Slänggungan (ev via Lisebergbanan) och sedan rulltrappa upp till Lunapark. (Om din telefon har lufttrycksmätare: Mät lufttryck längst ner och längst upp i rulltrappan)

Åk 9: Börja vid Hissningen (bild 4) och fortsätt sedan till Bushållplatsen/Kaffekoppen etc. Gå över ån till hamnområdet och fortsätt bort mot Loke / Balder (i någon av sofforna norr om Loke,  bild 8) bör det finnas någon lärare att diskutera med) och sedan vidare mot Slänggungan.

Välj i förväg vilka övriga uppgifter de olika grupperna i er klass sedan ska arbeta med. Läs mer om attraktionerna i länkarna på denna www-plats och även i Lisebergs arbetsmaterial för högstadium/gymnasium.

Om det börjar bli långa köer till någon attraktion ni har planerat ... tänk på att man kan ställa en grupp i "Virtuell kö". 

 

 

 

 

Gymnasium och stationer att bemanna

Eftersom det är många gymnasieklasser anmälda behöver vi sprida ut er från start. Maila gärna och berätta var någon av era lärare vill vara på plats första passet, ca 15-15:45.  (För stora skolor vill vi gärna att ni bokar in minst två pass någonstans)

Attraktion15-15:4515:45-17:00Bild på station
1-7/ 8-10 / 11-17
Aerospin + TempusGyHög11-12
Blomsterkarusellen, Luna,
Turbo mm
MellanHög12-13
Hissningen mmHögMellan, Gy4-5
Kaffekoppen mmHögMellan, Gy1-2
Slänggungan + rulltrappaGyMellan/Hög10
Loke/BalderGyHög8
Valkyria-Gy9
Uppswinget (+ Lisebergbanan)GyGy15
Lisebergshjulet-Gy18

 

Preliminär bemanning