lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Till lärare inför fysikdag på Liseberg

Som lärare har du huvudansvararet för planering och genomförande  av klassens besök. Dela upp klassen i mindre grupper om 4-5 personer som arbetar med olika arbetsblad (se förslag på gruppindelning). På så vis kan eleverna spridas ut över parken och vi undviker att alla köar för en och samma attraktion. Jag har också gjort ett litet häfte med uppgifter för de attraktioner som vi föreslår att ni använder 20 september. (Se också lärarinstruktioner för de olika stationerna). Till de flesta attraktioner finns mer material på dolda länkar - skriv fysikdag efter attraktionsnamnet i adressraden. 

Före besöket kan du låta eleverna prova ett "Escape room" med några uppgifter eller något av tipsbladen.
(Grundskola / gymnasium)

Tillbaka i skolan kan klassen redovisa sin arbetsblad muntligt och lära sig av varandra. Det går också utmärkt att låta eleverna formulera sina resultat som en skriftlig labbrapport.

Om elever blir klara med sina arbetsblad och du vill ge dem andra uppgifter att arbeta med i parken kan du med fördel ge dem ett nytt arbetsblad, dela ut en "Tipsrunda" och/eller ett blad med accelerometergrafer att identifiera, t.ex. för de 4 stora berg- och dalbanorna. Det finns nu också interaktiva tipsrundor för besöket, i två versioner - efter att ha svarat på tolv uppgifter kommer resultatet upp på skärm och om man sedan klickar vidare kommer svar och kommentarer till alla uppgifterna.

På Fysikdagen kommer det under en del av eftermiddagen att finnas lärare som delar ut och samlar in vattenmuggar vid AtmosFear och Slänggungan och lånar ut liten slinky vid Hissningen och Uppsvinget. 

Gosedjurslod som nämns i flera av uppgifterna är ett litet mjukisdjur, max 10 cm långt som är fastbundet i ett max 50 cm långt snöre.

Eleverna kan också använda sin telefon för mätningar i olika attraktioner (men den måste då förvaras i en stängd ficka!)

Här är gradskivan som kan användas för vissa uppgifter. 

 

Lycka till!

Professor Ann-Marie Pendrill, Nationellt Resurscentrum för Fysik 

Kontakt: ann-marie.pendrill@fysik.lu.se

PS: Facit kan mailas till lärare på begäran.

QR koder

Till Escape room respektive tipspromenader (grundskola / gymnasium i första hand)