lu.se

Denna sida på svenska This page in English

20 Energiomvandlingar

Liksom i gungor och pendlar bygger berg- och dalbanor på energiomvandlingar. I de flesta berg- och dalbanor börjar turen med ett "uppdrag" (som till exempel i lucka 3). I Helix ligger stationen i stället högt så att turen kan börja på ett ovanligt sätt - genom att bara rulla ut från stationen (med lite försiktig hjälp från drivhjul).  Se på filmen hur tåget rullar snabbare och snabbare på väg ner i dalen. Varför? Var går det snabbast?

(För video-analys kan originalfilen laddas ned. Grafen till höger visar g-kraften under starten av turen på den som åker.) 

Läs mer

Se också en kort film om energiomvandlingar i pendlar.

Accelerationszoner

Tåget startar på höjden 47.5 m. Sedan följer  2 st LSM accelerationszoner,

  • Utskjutning 1 är 44.6 m lång, lutar 7.2o, slutar på höjden 36.7 m och ger tåget en fart 21.3 m/s,
  • Utskjutning 2 är 69.5 m lång, lutar 9.7o, slutar på höjden 42.4 m och ger tåget en fart 23.5 m/s.

Hur högt skulle Helix-tåget kunna gå efter den första accelerationszonen? Hur högt skulle det kunna gå efter den andra accelerationszonen?  (försumma energiförluster och tågets längd).

På webb-platsen Coasters and more  finns en animering och beskrivning av LSM-tekniken.