lu.se

Denna sida på svenska This page in English

22. Energiomvandlingar i Balder

I norra delen av Balder kommer tåget förbi tre gånger, lite lägre varje gång. Om du tar tiden på tåget varje gång så ser du att det åker ungefär lika snabbt. Du kan använda detta för att uppskatta hur mycket energi som förloras under turen. Genom att räkna balkarna mellan spåren kan man uppskatta höjdsskillnaden - det är 2.5m mellan balkarna. 

Titta sedan på fotot över hela banan och uppskatta hur långt tåget har åkt varje "varv". (Hela banan är 1070m - hur många varv blir det

  • Hur mycket energi har gått förlorad varje varv?
  • Kan du uttrycka energiförlusten som höjdförlust för varje meter spår eller per 100 m spår? (Detta blir också ett mått på friktionstalet.)

Grafen nedan visar en mätning av hur höjden varierar under en tur i Balder.