lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Med Newton på Liseberg

Ellipserna på kartan är klickbara och färgkodade. Om kartan inte kommer upp - prova alternativ version som fungerar också på telefonen eller gå till en lista med korta inledningstexter till numrerade inlänkade uppgifter.

  • Gul: Vila, stillastående (Newtons första lag)
  • Magenta: Likformig rätlinjig rörelse.
  • Rött: Accelererad rörelse, vertikalt eller utmed lutande plan
  • Blå: Karuseller som rör sig runt en vertikal axel
  • Cyan: Airtime hills. Krön där man är tyngdlös
  • Grön: Pendlar eller rörelse cirkelbana i vertikalplan
  • Orange: Kombinerade rörelser