lu.se

Denna sida på svenska This page in English

10 Nobelpris

Idag är det Nobelprisutdelning och fest.

Nästa år är det 100 år sedan Einstein besökte Liseberg, 11 juli 1923

Einsteins nobelpris

Albert Einstein, fick Nobelprisest i fysik 1921, som inte delades ut förrän 1922, då han var i Japan. Han höll sin Nobelföreläsning på Liseberg 11 juli 1923. Hans pris avsåg "Lagen om den fotoelektriska effekten", men hans föreläsning handlade om relativitetsteorin.

Einstein lär ha inspirerats av en hantverkare som fallit från en stege och sagt att det kändes som om han inte vägde någonting. "Den lyckligaste tanken i mitt liv" tyckte Einstein om insikten att fritt fall upplevs som om det inte finns någon gravitation. Detta hänger samman med ekvivalensen mellan tung och trög massa. Tänk så många möjligheter han skulle ha haft att uppleva fritt fall på Liseberg idag!

Läs om besöket i Aant Elzingas text i Fysikaktuellt nr 1 2003, s 9-12, som bygger på förordet till den svenska översättningen av Einsteins bok. ”Den speciella och allmänna relativitetsteorin” (Daidalos, 1989).

I boken Nobel Prize, A Glimpse Behind Closed Doors: The Archival Evidence (Archive of the Nobel Museum) har Elzinga gått djupare in i arkiven.