lu.se

Denna sida på svenska This page in English

6. Kaffekoppen

Hur rör sig en kaffekopp?

Observera turen. Försök att följa rörelsen för en kopp.  Var under åkturen rör man sig man snabbast?

  1. Man åker lika snabbt hela tiden
  2. Man åker snabbast när man är närmast kannan
  3. Man åker snabbast när man är längst bort från kannan

Var under åkturen rör man sig långsammast? Hur tror du att det känns i kroppen under de olika delarna av turen? Vilka krafter verkar på dig?

Vilken av bilderna nedan beskriver bäst hur man rör sig under turen?

Läs mer om rörelsen i Kaffekoppen.