lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Styrdokument

I kalendern och på www-platsen Lekplatsfysik finns många exempel på Kraft och rörelse i olika situationer. Till kalendern finns en dold lista med vad som gömmer sig bakom luckorna.

Krafter och rörelse är en del av det centrala innehållet i Kursplanen för fysik i GR11 för alla årskurser och Ämnesplanen i fysik i GY11, från Fysik 1 till Fysik 3. Redan i förskolan ska barn få möjlighet att uppleva "enkla fysikaliska fenomen.  (Se också sidan Styrdokument och lekplatsfysik)

Hur kan övningarna kopplas till de olika förmågorna och till olika delar av det centrala innehållet?

Grundskolan

Genom undervisningen i ämnet fysik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

  1. använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle, 
  2. genomföra systematiska undersökningar i fysik, och 
  3. använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället. 

Se också kommentarmaterial till GR11: Kommentarmaterial

Gymnasiet: 

Undervisningen i ämnet fysik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

  1. Kunskaper om fysikens begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder samt förståelse av hur dessa utvecklas. 
  2. Förmåga att analysera och söka svar på ämnesrelaterade frågor samt att identifiera, formulera och lösa problem. Förmåga att reflektera över och värdera valda strategier, metoder och resultat.
  3. Förmåga att planera, genomföra, tolka och redovisa experiment och observationer samt förmåga att hantera material och utrustning. 
  4. Kunskaper om fysikens betydelse för individ och samhälle. 
  5. Förmåga att använda kunskaper i fysik för att kommunicera samt för att granska och använda information.

Se också Kommentarmaterial