lu.se

Denna sida på svenska This page in English

3. Uppdrag

I Lisebergbanans "uppdrag" åker man med konstant hastighet uppför en 30° uppförsbacke - i samma lutning som i rulltrappan upp mot Helix-stationen. Eftersom man åker med konstant hastighet måste alla krafter på din kropp ta ut varandra. Fundera först och diskutera

 

  • Vilken/vilka krafter verkar på din kropp, utöver tyngdkraften? 
  • Varför känns det annorlunda i Lisebergbanans uppdrag?

Diskutera också 

  • Vilka krafter verkar på tåget medan det åker uppför backen med konstant hastighet?

Läs mer.

Uppdrag i andra berg- och dalbanor på Liseberg

Vilka krafter verkar på din kropp i uppdrag med olika lutning? 

  • Rabalder 25°
  • Lisebergbanan 30°
  • Balder 40°
  • Valkyria 45°

Grafen till höger visar hur kraften från sätet (upp från spåret, röd) och kraften från ryggstödet (i spårets riktning, grön) under uppdraget beror på spårets lutning.

Hur känns det om du tittar rakt uppåt medan du är på väg upp?