lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Ofta frågade frågor

Vi samlar här frågor kring Fysik på Liseberg.

 • Vilka attraktioner passar för min klass?
  • Vi har valt attraktioner där det går att göra experiment av olika svårighetsgrad så att de flesta attraktioner bör gå att utnyttja för alla åldrar.
  • Av säkerhetsskäl finns längdgränser som kan begränsa åkandet för de yngre barnen. Se Lisebergs hemsida för den fullständiga listan
  • Kom ihåg att de enklaste attraktionerna ofta ger de bästa diskussionerna.
 • Vad gör man om någon inte vill åka?
  • Det är viktigt att dagen blir en positiv upplevelse också för de barn som inte vågar åka i de häftigaste attraktionerna.  När vi har haft klasser på studiebesök brukar vi respektera barnens nej. Vi brukar dock försöka övertala elever att prova Lisebergbanan och vi har inte upplevt någon elev som ångrat det.
  • Man kan göra många observationer genom att stå och titta på: T.ex. följa någon annans rörelse i Kaffekoppen eller Jukebox, titta på kompisens lilla Slinky i Hissningen. Man kan också observera kollisioner i Radiobilarna, observera gungorna i Slänggungan och titta på Mechanicas rörelse. Den som inte vill åka kan också få uppgifter att mäta, ta tid etc.
 • Måste jag som lärare åka med?
  • Att experimentera tillsammans med eleverna är naturligtvis en positiv gemensam upplevelse som rekommenderas, och som ger tillfällen till diskussion av något just när det händer. Att själv ha observerat gör det naturligtvis lättare att veta vad eleverna pratar om.
  • Att stå på marken och diskutera med eleverna just när de kommer ut och dela deras upplevelse kan ge nästan lika bra diskussioner. Vad hände? Hur lång blev slinkyn? Hur kändes det då? Hur långt ut hängde gosedjurslodet? Var? Är du säker? Vill du prova igen?
  • Passa gärna på att själv prova några nya experiment även om inte klassen gör dem denna gång.
 • Hur kan man tala till hela sin klass på Liseberg?
  • Grundsvar: Det kan man inte. Intill en attraktion är det svårt att tala till grupper större än 10-12 personer. Mindre grupper fungerar bättre. (Dvs dela gärna in klassen i grupper om 4-6 elever)
  • Du kan dock samla din klass på några olika platser, t.ex. framför Pariserhjulet, mellan Flumeride och Fisketuren, norr om Slänggungan, Lisebergstornet eller området utanför, platsen framför Gästservice, eller vid Storgatans slut. Bestäm gärna ett par samlingstider under dagen - undvik dock att bestämma tid vid hel timme, eftersom det finns många klasser i parken.
 • Men jag är inte NO-lärare!
  • Du behöver inte vara NO-lärare för att be barnen skriva brev med frågor till en attraktion.
  • Tag fram barnasinnets nyfikenhet. Prova själv. Observera och lär tillsammans med barnen.
  • Börja med experiment i ett fåtal attraktioner (titta t.ex. i materialet för julöppna attraktioner). Man behöver inte (och hinner inte) experimentera i alla under ett besök. Ni kommer väl tillbaka!
  • Försök låta bli att säga, visa eller ens tänka "JAG förstår ingen fysik"!
 • Finns det arbetsblad att kopiera?
  • De bästa arbetsbladen utgår från elevernas egna frågor, som dock naturligtvis kan kompletteras.
  • Till varje attraktion finns (minst) en www-sida med olika uppgifter. Du får gärna klippa från dem och klistra in i egna arbetsblad till eleverna de uppgifter du tror passar. Du kan också klippa från arbetsmaterialet för julöppna attraktioner.
  • Vi har också ett tipsblad som kan användas för tiden när parken har öppnat för allmänheten. Klipp ihop de frågor du vill använda med din klass. Svar kan fås från gästservice när parken har öppnat, om du lämnar in det observationsblad du får när ni kommer till Liseberg. (Du kan också få dem via mail efter besöket.)
  • Vi har gjort ett par ganska detaljerade arbetsblad. De är inte provade, men vi vill gärna att någon provar dem med en grupp elever och berättar vad som händer.
 • Jag vet att det är viktigt att efterarbeta besöket - men hur gör man?
  • Ge gärna eleverna i uppgift att i grupper om 4-6 elever undersöka 2-3 attraktioner (och se till att inte alla grupperna väljer precis samma attraktioner). Låt dem sedan vid redovisningen presentera sina attraktioner för resten av klassen och låt de andra vara med och diskutera. Blir det frågor ni har svårt att svara på får ni gärna skicka dem till Slagkrafts frågelåda!
  • Man kan samarbeta med bild- och slöjdläraren och bygga en egen berg-och-dalbana eller nöjesfält.
  • Vi har några uppgifter vi gärna skulle vilja att någon provade, men vi ser naturligtvis också gärna att ni hittar på ett sätt som passar just er klass.
 • Finns det ström till datorer?
  • Det finns uttag i picknick-huset vid Hissningen
 • Var kan bussen parkera?
  • Bussen kan stanna för att släppa av elever strax bortom huvudentren eller på Sofierogatan (se kartan på Lisebergs sida). De flesta bussparkeringsplatserna finns vid södra entren (Sagoslotts-änden), vilket också är det bästa stället för bussen att hämta klassen inför hemresan.
 • Jag vet att det är viktigt att efterarbeta besöket - men hur gör man?
  • Ge gärna eleverna i uppgift att i grupper om 4-6 elever undersöka 2-3 attraktioner (och se till att inte alla grupperna väljer precis samma attraktioner). Låt dem sedan vid redovisningen presentera sina attraktioner för resten av klassen och låt de andra vara med och diskutera. Blir det frågor ni har svårt att svara på får ni gärna maila oss (resurscentrum@fysik.lu.se), eller fråga i Facebook-gruppen Tivolifysik!
  • Man kan också samarbeta med bild- och slöjdläraren och bygga en egen berg-och-dalbana eller nöjesfält.