lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Lärandemål

  1. Att mäta tid, mm: Noggrannhet och tolkning av resultat
  2. Endimensionell rörelse: Läge, hastighet, acceleration. Rita och tolka grafer
  3. Cirkelrörelser: Omkrets och radie. Centripetalacceleration.
  4. Pendelrörelse: Period. Krafter-
  5. Energiomvandlingar: Läges-energi, rörelseenergi, förluster.
  6. Frikroppsdiagram i två dimensioner
  7. Tyngdlöshet, g-kraft.
Attraktion1234567Annat
Aerospinxxxx(Läs mer)
AtmosFearx()x
Balder Ix
Balder IIx
Blomsterkarusellenx
HangHaixxx
Helixxxxx
Hissningenxx
JukeBoxxx
Kaffekoppenxxx
Kristallsalongenx
Lilla Lotsxxxx
Lokexxxx
Lisebergbanan Ixxx
Lisebergbanan IIxxxx
Slänggunganxx()
Uppswingetxxxx