lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Uppgifter med Lisebergsanknytning

Uppgifter med Lisebergsanknytning

 1. En sekundpendel (med svängningstiden T = 2s) är ungefär en meter lång. Uppswinget på Liseberg är en 20 m lång gunga. Hur lång svängningstid bör Uppswinget ha?
  Hur lång svängningstid bör Loke ha, där gungan är 26 m lång? 
  LillaLots är en "rälsvagga" med radien 11m. Hur lång tid bör det ta för Lilla Lots att gunga fram och tillbaka?


 2. I KAFFEKOPPEN rör sig hela plattan medsols med åtta varv i minuten medan brickorna snurrar motsols, så att den som åker befinner sig nära kaffekannan 20 gånger i minuten Vilken av figurerna beskriver bäst hur en person rör sig i banan? Var under turen rör man sig snabbast ?
  Långsammast? Under vilka delar av turen är accelerationen som störst?

 3. Lisebergbanans kapacitet uppskattas till 1540 personer/timme. Varje tåg rymmer 22 personer och varje tur tar två och en halv minut. Hur lång tid kan varje tåg tillbringa på stationen om det finns fyra tåg på banan?

 1. Kaninhjulet: Man kan spela på 20 olika nummer och det kostar 5(?) kronor att spela. Du tänker spela för tio kronor. Hur stor chans
  har du att vinna? Spelar det någon roll om du spelar på två nummer i samma omgång eller om du i stället spelar ett nummer i två olika omgångar? Varför/varför inte? (Ledtråd: Vad skulle hända om du spelar för hundra kronor?) 2. Titta på bilden av krönet i Balder (tåget går från höger till vänster i figuren) Gör en tabell som
  anger spårets läge i ett antal punkter. Börja med att utnyttja Balders eget koordinatsystem. Nollnivån i y-led kan läggas vid linjen precis under taket över gången. Räkna om Balderkoordinater till x och y-värden. Utnyttja att en grundenheterna i Balder är 2.75 m horisontellt och 2.5 m vertikalt. Gör en graf som visar din approximation av spårets form.

 3. Hur långt är det till Horisonten? Det beror förstås på hur högt upp man är. Hur långt skulle man kunna se från toppen av AtmosFear, som är 146 m hög?

 4. Bildsekvensen är tagen från en film med Hissningen, med 0.4 sekunder mellan bilderna. Vid vilka tidpunkter är hastigheten störst? Minst?