lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Dæmonen

  Tåglängd: L = 9.84 m  
  • Den första bilden till höger visar "uppdraget". Vilka krafter verkar på den som åker medan man är på väg uppför backen?  Hur stora är komponenterna från sätet resp. från ryggstödet? Läs mer
  • Graferna nedan visar accelerometer och höjddata för hela Demonen-turen.
  • Nästa bild visar hur tåget, strax efter uppdraget, åker runt Gyllene tornet på ungefär konstant höjd. Kan du identifiera denna del i accelerometergrafen ovan?
  • Vilka krafter verkar under denna del av turen? Skulle du kunna uppskatta krafterna genom att titta på spårets vinkel?

Loopar i berg- och dalbanor

  • Det tredje fotot uppifrån visar ett tåg i loopens högsta punkt, vilket svarar mot tiden t=41s i  grafen. Titta på loopens form. Kan du se att den inte är en perfekt cirkel? 
  • Genom att approximera tåget med en cirkelbåge och uppskatta vinkeln (q) kan man också få ett mått på loopens krökningsradie ur sambandet L=R q. Ur detta samband får man R= L/q.
    (Ur vinkeln kan man också uppskatta hur stor skillnad det blir i kraften på den som åker, beroende på var man sitter i tåget.)
  • Om formen på berg- och dalbaneloopar - (kopior av manuskript). 

Zero-g-roll - en tyngdlös rullning runt "hjärtlinjen"

Den nedersta bilden i raden till höger visar hur man roterar runt "hjärtlinjen", samtidigt som man åker under spåret genom krönet i en "kastbana", vilket gör att man en stund blir nästan tyngdlös. Vilken tid i grafen kan detta svara mot?