lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Monsunen

Åk, känn efter och undersök

  • Spelar det någon roll för åkupplevelsen var man sitter när man åker Flygande mattan? Varför / varför inte?
  • Var under turen tror du man känner sig tyngst? Lättast? Varför?
  • Om du har en liten plast-slinky, hur lång eller kort kan den bli under åkturen.
  • Var någonstans under turen blir slinkyn som längst och var blir den som kortast? Hur många g motsvarar det?

Figuren visar accelerometer- och höjddata för en tur i Monsunen. Titta på attraktionen när den är igång och försök identifiera turens olika delar.

Fundera också över i vilken riktning krafterna verkar.

(Läs mer)