lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Stella Nova och Tycho Brahes stjärnhörn

Bakom Himmelskibet och Ballonggyngen finns en liten renässansby, tematiserad för Tycho Brahe, som gjorde noggranna observationer av stjärnors och planeters rörelse för mer än 400 år sedan. Han observerade också en supernova - en Stella Nova.

De vackert tematiserade attraktionerna som kan användas för experiment med enkel utrustning.

Lille Dragen

Den Lilla Draken åker sakta runt och om man drar i en spak kan man åka upp i luften. Titta först på en åktur och se vad som lyfter upp drakarna.

När du ska åka kan du ta med dig ett litet mjukt föremål i snöre och låta det gunga fram och tillbaka medan du håller handen stilla. (Experimentet fungerar bäst om snöret är ca 50 cm långt - men det ska inte vara längre.) Titta noga på hur föremålet rör sig! Varför tror du att det gör så?

(Se en film från ett liknande experiment i en annan karusell)

Stjernetårnet

Intill Den Lille Dragen står Stjärnetårnet, där man hissas upp och sedan studsar på väg ned, om och om igen. Var känner man sig tyngst? Var känner man sig lättast? Och hur mycket tyngre eller lättare än vanligt känner man sig? 

Om man frågar snällt kan man få ta med sig en liten slinky (se bilden t.v.) Den bör inte vara mer än 10 cm lång om den hänger fritt.

På bilden till nedan ser du hur några barn håller varsin slinky i en annan attraktion som bara rör sig uppåt och nedåt. 

Man kan tänka på slinkyn som en liten våg man håller i handen. Ju tyngre man känner sig, ju längre blir slinkyn!

I nästa attraktion kan du få använda en riktig badrumsvåg för att se hur din upplevda vikt ändrar sig.

Ballongyngen

På väg mot renässansbyn passerar man också Ballongyngen, där man under Faglige Dage kan få lov att åka med badrumsvåg och med egna ögon se hur vågens utslag ändras under medan man åker runt.

Läs mer om undersökningar av Ballongyngens rörelse.

Runt centrum: Medsols, motsols eller medjords?

Åt vilket håll rör sig Tivolis karuseller?

Den Lille Dragen åker motsols runt centrum. Det är faktiskt samma håll som jorden rör sig runt solen under ett år (sett "uppifrån" - från Nordpolen). 

Vi vet ju nu också att det inte är solen som rör sig runt jorden varje dag, utan jorden som roterar - motsols - runt sin egen axel.  Experimentet med den lilla pendeln i Lille Dragen är en miniatyrversion av Foucaults experiment - ett par hundra år efter Tycho Brahe - för att visa att jorden roterar.

Åt vilket håll rör sig de andra karusellerna på Tivoli. (Tänk dig att du ser dem uppifrån - även FataMorgana). Sätt kryss i rutorna (Om du inte vill går runt hela Tivoli kan du också titta på bilder och filmer).

KarusellMedsolsMotsols
Den Lille Dragenx
Aquila
Stjernetårnet
Fyrtårnet
Galejen
Himmelskibet
Nautilus
Dyrekarrussellen
Fatamorgana
(Huvudrotation)
 
(Gondolrotation)