lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Stjernetårnet

Titta först på bildsekvensen över en del av en tur i Stjernetårnet. Var åker man snabbast? Var åker man långsammast? Var tror du man känner sig tyngst och var känner man sig lättast? Trä slinkyns gummiband över långfingret och kliv upp. Håll handen sträckt så stilla du kan och se vad som händer. Låt gärna någon på marken eller den som sitter bredvid dig hjälpa dig att observera slinkyn, när du åker.

  • Var känner du dig som tyngst? Lättast? 
  • Hur lång är slinkyn på väg upp i början av turen 
  • Hur lång är slinkyn när du vänder högst upp? 
  • Hur lång är slinkyn när du vänder längst ned?
  • Hur lång är slinkyn när du är på väg ned? 
  • Hur lång är slinkyn när du är på väg upp?

Slinkyn ger en illustration av de krafter som verkar på (och i) din kropp. Om du tittar noga i bildsekvensen kan du se att personen till höger i bilden håller en liten slinky som ändrar längd medan attraktionen rör sig. Bildsekvensen nedan visar en serie skärmklipp av slinkyn i närbild.

I stället för slinky kan man ta med sig en telefon och mäta krafterna. Grafen visar "g kraften" på kroppen medan man åker i Stjernetårnet. Se också en bild som visar hur höjd, hastighet och acceleration varierar under två studsar.

Läs mer om undersökningar i Stjernetårnet och liknande attraktioner i artikeln Up and down, light and heavy, fast and slow - but where? i Physics Education 54 2 025017 (2019)

Se också en film av åkturen.