lu.se

Denna sida på svenska This page in English

2. Rulltrappa

Rulltrappan är ett exempel på likformig rätlinjig rörelse. 

I en rulltrappa åker du med konstant hastighet snett uppåt (eller nedåt). Blunda och fundera på vilka krafter som verkar på dig. (Håll dig i "handledaren" om du är rädd att tappa balansen)

 • Känns det annorlunda när du är på väg upp jämfört med när du är än på väg ned?
 • Märker du någon skillnad i kroppen när du kommer till slutet av rulltrappan?
 • Uppdraget i Lisebergbanan lutar 30°. Lutar rulltrappan mer eller mindre? (Fotot till vänster visar rulltrappan sedd utifrån)

Mät på plats

 • Hur högt (h) är ett trappsteg? 
 • Hur långt (L) är det mellan stegen? 
 • Hur brant (θ) är rulltrappan? (Hur många grader?) 
 • Hur många trappsteg lämnar plattformen på t.ex. en halv minut? (Filma?) 
 • Hur fort rör sig rulltrappan ut från plattformen? 
 • Hur fort rör sig rulltrappan uppåt/nedåt?

Om trappan står stilla är det relativt lätt att räkna stegen medan man går upp eller ned, men hur kan man göra annars? Kanske går det att låta en kompis vinka från andra änden av rulltrappan när hen kliver på och räkna hur många steg som passerar till kompisen kommer upp?

Med telefonen som mätinstrument

Bilden visar en mätning en höstdag av hur lufttrycket ändras medan man åker i den långa rulltrappan på Liseberg. Mätningarna gjordes med appen Physics Toolbox Roller Coaster på en Android.

 • Visar grafen hur lufttrycket ändras när man åker uppåt eller nedåt?
 • Använd grafen för att uppskatta höjden för de två rulltrapporna, om luftens densitet är ca 1.25 kg/m3
 • Stämmer detta med antalet steg?

Illusioner i rulltrappan

I rulltrappan upp mot Helix på Liseberg finns gamla foton. (Men till jul på Liseberg är de övertäckta.) Ibland känns det som de hänger lite snett – gör de det eller är det ögonen som luras?

 • Tag ett litet föremål i snöre och låt det hänga rakt ned ("lodrätt") och jämför med bilderna. 
 • Spelar det någon roll om du är på väg upp eller ned?