lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Edutainmentdag på Gröna Lund

Upplev hur Newtons lagar får liv !

2022 års Edutainmentdagar äger rum 15 och 16 september (högstadiet) och 22 september (gymnasiet).

Välkommen till en inspirerande dag på Gröna Lund där du tillsammans med dina elever får möjlighet att upptäcka hur spännande matematik, teknik och fysik kan vara i verkligheten – i Gröna Lunds attraktioner!

Gröna Lund är som ett stort laboratorium, fyllt med accelererande och roterande system. Newtons lagar känns i hela kroppen och plötsligt får skolböckernas texter liv. Här kan man mäta, observera, räkna och ta del av naturvetenskapliga principer på riktigt – utanför klassrummet!

Det kan vara bra att förbereda eleverna på vilka undersökningar de ska göra i parken. Ladda ned arbetsblad mm inför Edutainmentdagen.

Mer inspiration och exempel finns på  tivoli.fysik.org/gronalund på sidorna för de olika attraktionerna.

Varmt välkomna önskar

Gröna Lund, Vetenskapens Hus och Nationellt Resurscentrum för Fysik.