lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Tivolifysik

Urval av artiklar om Tivolifysik

Fler artiklar

En nöjespark är som ett stort laboratorium, där man kan uppleva fysikens lagar i hela kroppen. För dig som besöker en nöjespark med barn har vi också tagit fram ett par häften med observationer och undersökningar på Liseberg och Gröna Lund (med lite kompletterande material).

Enkla leksaker som experimentutrustning kompletterar kroppens upplevelser. Foton och korta videosekvenser låter oss i lugn och ro undersöka kraft och rörelse i attraktionerna. Mätdata från elektroniska accelerometrar kan följa med till skolan och visa krafterna på kroppen under åkturen. Besöket på en nöjespark kan gärna förberedas på en lekplats.

Läroböckernas tankeexperiment får liv i de olika attraktionerna och deras accelererade och roterande koordinatsystem. Acceleration är inte abstrakt när det är din egen kropp som upplever krafterna!

Vad är Tivoli?

  • efter (Jardin de) Tivoli , ett nöjesetablissemang i Paris; av Tivoli , stad i Italien, ä. Tibur , sannol. ett förromerskt namn med obekant innebörd;
  • anläggning med attraktioner som karusell, berg- och dalbana, tombola, skicklighetsspel o. d., nöjesfält l. nöjesplats; äv. om ambulerande sällskap med sådan anläggning;

(enligt SAOB)

 

1.3.1 Tivolianordning: Anordning för nöjesändamål
1.3.2 Åkattraktion: Personbärande tivolianordning i vilka personer förflyttar sig eller förflyttas inom bestämda banor eller gränser

(Svensk standard, SS 767 7001)